Anna Wspaniała

   Zubry 75,16 - 040 Gródek k. Białegostoku, woj. podlaskie

   Tel.: 085 718 00 73, Kom.: 0 603 630 204

   E - mail: biuro@wojciechowka.tiu.pl